Dự đoán Kqxs MEGA-Nastar nhận được lá thư đáng lo từ Sở Giao dịch chứng khoán Thẩm Quyến: Giới truyền thông đã đặt câu hỏi liệu người điều hành công ty có vượt qua yêu
Kqxs MEGA
Vị Trí:Dự đoán Kqxs MEGA > Kqxs MEGA > Nastar nhận được lá thư đáng lo từ Sở Giao dịch chứng khoán Thẩm Quyến: Giới truyền thông đã đặt câu hỏi liệu người điều hành công ty có vượt qua yêu
Nastar nhận được lá thư đáng lo từ Sở Giao dịch chứng khoán Thẩm Quyến: Giới truyền thông đã đặt câu hỏi liệu người điều hành công ty có vượt qua yêu
Cập Nhật:2022-05-22 16:51    Lượt Xem:172

Nastar nhận được lá thư đáng lo từ Sở Giao dịch chứng khoán Thẩm Quyến: Giới truyền thông đã đặt câu hỏi liệu người điều hành công ty có vượt qua yêu

*nghiên cứu hạt giống này phụ thuộc vào nghiên cứu của nhà phân tích Jinqi. Nó chính thức, chuyên nghiệp, kịp thời và đầy đủ để giúp bạn khai thác những cơ hội tiềm năng chủ đề! Description \t\t On May 21, Cổ phiếu NAStar đã nhận được một bức thư đáng lo từ Exchange of Shenzhen trên May 20. Gần đây, giới truyền thông đã gởi một tài liệu để gây ngạc nhiên cho lỗ hổng giảm cổ phần và rút tiền từ cổ phiếu! Ngay sau khi được liệt kê, nó đã lên kế hoạch giảm cổ phần bằng 6.8 tỉ. Trong thời gian hạn chế bán, các bộ điều hành thực sự của Nastar đã lấy 4.9 tỷ! Bản báo cáo đã chất vấn các cổ đông chủ quyền của Nastar để rút tiền bằng cách bỏ qua việc giảm cổ phần bằng trao đổi bất thường và trao đổi chứng khoán có thể mua được. Công nghệ Saina đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các công ty này không hoạt động. Hoặc rõ ràng hơn, nó khác với bản chất của sự giảm bớt hoạt động. Description Dừng bức thư chú ý của cổ phiếu Thâm Quyến đòi hỏi công ty giải thích tình hình liên quan. Trước tiên, công ty phải kiểm tra một loạt các hợp đồng trao đổi cổ phiếu, đã được ký bởi cổ đông chủ động Saina và những người liên quan, và chi tiết chi tiết về cách vận hành, tính chất kinh doanh và tính chất doanh của cổ phiếu: Description Ngoài hợp đồng buôn bán cổ phiếu, công nghệ Saina cũng đã ký một hợp đồng mua cổ phiếu, cam kết cổ phiếu và các hợp đồng khác với các hợp đồng liên quan. Cổ phiếu của Thâm Quyến đòi hỏi công ty kiểm tra các hợp đồng và hợp đồng liên quan, và xác định xem những hợp đồng đã ký và hợp đồng thuyên chuyển cổ phần thường được ký trong một gói, có phải có những thỏa thuận khác được ký liên quan tới kinh doanh và cụ thể cho những vụ mua sắm liên quan. Cổ phiếu của Thâm Quyến đòi hỏi công ty phải giải thích chi tiết xem công nghệ Saina có lách qua yêu cầu không giảm cổ phần trong thời gian hạn bán hàng qua các doanh nghiệp phát triển hàng. Description Thứ hai, cổ phiếu Shenzhen đòi hỏi công ty kiểm tra xem việc trao đổi chứng khoán của Senna có đúng theo quy định hay không, nếu giao dịch đã được thực hiện theo đúng quy định, Senna Technology đã ký hợp đồng trao đổi cổ phần để hoàn thành bổn phận cung cấp thông tin. Description Tập đoàn được yêu cầu kiểm tra xem s ự giảm cổ phần của công nghệ Saina bằng chứng khoán lãi suất trao đổi và trao đổi khoản nợ có vi phạm một số điều khoản của CSR về sự giảm cổ phiếu của các cổ đông và giám đốc, giám sát và quản lý cao cấp của công ty được liệt kê, những điều luật liên quan trong các công ty được liệt kê, những điều luật chi tiết về sự giảm cổ phần của cổ phiếu, giám đốc, giám đốc và quản lý cao cấp của các công ty được liệt kê trong cuộc trao đổi, và có thực hiện kịp thời gian không và nếu việc giảm yêu cầu thông tin. Description \t\t\t\t Viện trợ cấp đang đến! Mười cổ phiếu vàng đứng đầu là để các người đào hố vàng! Thư mục Comment Đếm: Dừng Chất lượng và sự giải thích chính xác đều có trong ứng dụng của đảo Sinai. Chạy: Trương Hải Doãn