Dự đoán Kqxs MEGA-Xann núi Mùa cao nhiệt độ Đi! Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Kinh ở sự gần 20th và 2th có thể lên trên 35*840511;
Dự đoán Kqxs MEGA
Vị Trí:Dự đoán Kqxs MEGA > Dự đoán Kqxs MEGA > Xann núi Mùa cao nhiệt độ Đi! Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Kinh ở sự gần 20th và 2th có thể lên trên 35*840511;
Xann núi Mùa cao nhiệt độ Đi! Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Kinh ở sự gần 20th và 2th có thể lên trên 35*840511;
Cập Nhật:2022-05-29 10:50    Lượt Xem:192

Xann núi Mùa cao nhiệt độ Đi! Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Kinh ở sự gần 20th và 2th có thể lên trên 35*840511;

đầu tiên, hãy xem xét s ự xuất hiện thật của cơn lốc lạnh phía đông bắc

0}*8555555; {1 {Từng Từng Từng Từng Từng d) (1}{}0}\\ 9651; hôm nay, hệ thống mây quay ngược chiều ngang qua phía đông bắc là một cơn lốc lạnh. (Nguồn: National vệ tinh khí tượng học Trung tâm) (1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng đấy Từng là một người một Một người như thế anh ta không chỉ gây ra sự lạnh mát mẻ ở Trung Quốc Đông Bắc và những địa điểm gần đây. (1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng đấy Từng đấy Từng đấy Từng đấy Từng Từng đấy, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, một, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, ngày mai, với sự di chuyển từ từ phía đông của hệ thống lốc lạnh (1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Đông, Giang Bắc và Anhui Nhiệt độ cao nhất ở Quảng Châu, Shaanxin và các địa điểm khác nằm trên 35*840kg;, và ở Nam Kinh Hạ, Henan trung tâm và phía tây, Guanzhong, Shaanxin và những nơi khác nằm trên 37*8551;. Nhiệt độ địa phương có thể chạm tới 39*40\\*8400m;. Thời tiết nhiệt độ cao ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Thái Bình thường xuất hiện từ 27 đến 2th; Sẽ có 3-4 ngày với nhiệt độ cao ở Nam Bì, trung tâm và Tây Sơn Đông, Henan và Quảng Châu, Shabonic. Nó nguy hiểm! Nó có nguy hiểm! Ạn, nó cũng sẽ là trận đầu tiên của hội hầu nhiệt động hàng hàng hành động hội Át, hội, nó sẽ là trận đầu tiên của những nước Khi bạn uống {1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng, Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng, Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng Như là không khí lạnh di chuyển về phía Nam thì uh uh uh da da gan gan gan gan gan gan, vùng mưa lớn sẽ nhẹ nhàng áp vào phía Nam của một khoảng cách hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi bị bị dồn về về phía Nam thì cho nên là cho nhiều nơi ở phía Bắc Trung Quốc (1) Hung Hung Hung huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh ngày ngày ngày ngày ngày mai, tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác động mạnh mạnh của hơi lạnh là ngày hôm nay nay nay nay nay nay nay cho là ngày của của của tay tay tay tay tay tay gây ra là ngày của của của của của của nó sẽ xảy ra ra là ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày hôm nay nay nay nay nay nay nay cho cho tay gây ra là ngày ngày ngày ngày ngày ngày Cho tôi biết, tôi muốn ra khỏi đây. Trong tuần tới

.0 Từng cơn mưa phía Nam dường như như đã mở ra chức năng tự động thay đổi liên tục từ đầu đến cuối! Ngày qua ngày!

0 Từng ngày, do lượng mưa lớn, lượng mưa tích lũy rất lớn

.0}phía Nam nên ngăn chặn những cơn mưa địa phương

0}địa chất địa chất địa chất rơi rơi rơi liên tục} Tác dụng xấu của thời tiết co thường mạnh như là giông tố, gale {1 {Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng d

xót) nhớ đọc dự báo thời tiết trước khi bạn ra ngoài! The highest nhiệt độ in Bắc Kinh on the 27 and 2th can reach more than 35 Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm, 1 d. 0. source: China Weather Network