Dự đoán Kqxs MEGA-Tesla đang lập một Bộ phận Thanh học cốt lõi để báo cáo trực tiếp cho tôi.
Dự đoán Kqxs MEGA
Vị Trí:Dự đoán Kqxs MEGA > Dự đoán Kqxs MEGA > Tesla đang lập một Bộ phận Thanh học cốt lõi để báo cáo trực tiếp cho tôi.
Tesla đang lập một Bộ phận Thanh học cốt lõi để báo cáo trực tiếp cho tôi.
Cập Nhật:2022-05-22 16:49    Lượt Xem:98

Tesla đang lập một Bộ phận Thanh học cốt lõi để báo cáo trực tiếp cho tôi.

Thuyết Cổ Văn. Giám đốc Tesla thông báo trên Twitter rằng Tesla đã thành lập một bộ phận Thanh tra cốt lõi để khởi động và thực hiện các kiện tụng. Đội sẽ báo cáo trực tiếp cho chính mình. Muska hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm chiến thắng trong trường hợp công bằng, cho dù chúng ta có thể thắng; Trong các vụ kiện bất công, chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng hay hòa giải, cho dù chúng tôi có thua. Description Description Bản phát hành bản thảo độc quyền của sina.com bị cấm thực hiện mà không được phép.