Dự đoán Kqxs MEGA-Xo So Minh Ngoc 16/2/2021 Hãy tìm sức sống mới! Hwi Kyung tổ chức một khóa huấn luyện trên xa trường Tiểu Tây.
Dự đoán Kqxs MEGA
Vị Trí:Dự đoán Kqxs MEGA > Dự đoán Kqxs MEGA > Xo So Minh Ngoc 16/2/2021 Hãy tìm sức sống mới! Hwi Kyung tổ chức một khóa huấn luyện trên xa trường Tiểu Tây.
Xo So Minh Ngoc 16/2/2021 Hãy tìm sức sống mới! Hwi Kyung tổ chức một khóa huấn luyện trên xa trường Tiểu Tây.
Cập Nhật:2022-06-16 11:17    Lượt Xem:180

Xo So Minh Ngoc 16/2/2021 Hãy tìm sức sống mới! Hwi Kyung tổ chức một khóa huấn luyện trên xa trường Tiểu Tây.

Vào buổi chiều của June 14, 61 các đảng viên và cán bộ, gồm cả nhóm lãnh đạo đầu của Công ty Andun, tỉnh tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố lớn ở trường Thanh ĐôngXo So Minh Ngoc 16/2/2021, tập trung học đường dài cảnh sát New Jersey. Tập trung vào chủ đề tái thiết lập lại cuộc sống vùng nông thôn, họ thực hiện giai đoạn đầu tiên huấn luyện đào tạo đường dài, và nghe giáo sư Vương Yong của trường kinh tế và quản lý trường Đại học nông nghiệp Qinsgo dạy dạy học Shang phát triển mô mô học phát triển công nghiệp cộng đồng thời. Nó nói rằng, nó nói ra, nó nói ra rằng từ khi Quỷ Thanh Tra Tra Tra Tra Trách Đại úy Cao đã được khai thành và điều hành ở Công ty Andun, thì thành phố này đã dùng hết hết mọi sự lực của học sinh để trị để trình việc văn học ở quê hương để tiếch truyền luyện đào tạo đạn tuyện vớp sẵn vớp tụn sinh lực của bằng với nhục của Một đội kim bài có ý thức về trách nhiệm mãnh liệt. Thông qua giáo dục và giáo dục trên xa, Thành viên và cán bộ của tỉnh Andun đã tổ chức các tổ chức đảng và giáo viên thành phố để nghiên cứu to àn diện và hệ thống về nội dung của cuộc thảo luận về công việc nông nghiệp, nông thôn và nông dân và cải tạo lại nông nghiệp, và học hỏi và điều chỉnh quy định luật như các chính sách của Uỷ ban Trung ương, các tỉnh lẻ và các chính phủ thành phố về lợi ích cho nông dân và luật cải tạo lại nông nghiệp, để tạo một nền lý thuyết vững chắc cho Đảng và các giáo viên để thực hiện cuộc tái tạo lại môi trường. sản xuất chất lượng của cán bộ thực tế và đạt được thành quả. In the principal of \