Dự đoán Kqxs MEGA-Xsmn 13/6 Công ty dịch vụ Easyshar nước ngoài đã đạt được thành công vượt qua mức III chứng nhận sự đảm bảo ngang bằng, và kiểm soát an ninh lại được nâ
Dự đoán Kqxs MEGA
Vị Trí:Dự đoán Kqxs MEGA > Dự đoán Kqxs MEGA > Xsmn 13/6 Công ty dịch vụ Easyshar nước ngoài đã đạt được thành công vượt qua mức III chứng nhận sự đảm bảo ngang bằng, và kiểm soát an ninh lại được nâ
Xsmn 13/6 Công ty dịch vụ Easyshar nước ngoài đã đạt được thành công vượt qua mức III chứng nhận sự đảm bảo ngang bằng, và kiểm soát an ninh lại được nâ
Cập Nhật:2022-06-15 09:58    Lượt Xem:166

Xsmn 13/6 Công ty dịch vụ Easyshar nước ngoài đã đạt được thành công vượt qua mức III chứng nhận sự đảm bảo ngang bằng, và kiểm soát an ninh lại được nâ

Ngày gần đây, Bắc Kinh Kinh yisihui Business Services co. Ltd (ở đây được gọi là Bắc Kinh, yisihui hay công ty) đã chính thức đạt được chứng nhận an ninh quốc gia cấp III về hệ thống thông tin bảo vệ an ninh. Dưới đó được xác nhận và phát hành bởi Bộ An ninh Quốc gia. Chứng nhận này có nghĩa là công ty của chúng ta đã đạt đến mức độ chứng nhận an ninh quốc gia III trong hàng tá lĩnh vực bảo vệ cấp độ thông tin về vật chất, an ninh mạng và an ninh của máy chủ, và có thể cung cấp dịch vụ an toàn và đáng tin cậy cho người dùng. Description Description The

isobao cấp 3 is also known as the National Information Security level 3 cement. It is the observational category category secure ceiling ceiling condition in China. the public Security organ would recognition and studies the Information systems lớp protection status of each Institution, under the National Information Security protection regulation and relevant systems. Description Đội bảo đảm dạng thứ ba là chứng nhận quốc gia cao nhất cho các tổ chức khác với ngân hàng. Nó thuộc về cấp quy định. Nó được giám sát và kiểm tra bởi bộ phận quy định an ninh quốc gia. Nội dung đánh giá chứng nhận gồm năm cấp bảo vệ kỹ thuật và năm yêu cầu quản lý an ninhXsmn 13/6, bao gồm gần 300 nhu cầu như bảo vệ thông tin, kiểm to án an ninh và tính bảo mật thông tin. Nó liên quan tới nhiều phân loại hơn, và yêu cầu rất nghiêm ngặt. Description N.O. Ba mức độ đảm bảo ngang nhau là từ hai dự án mười của liên kết vật lý an ninh, mạng lưới liên lạc an ninh, biên giới vùng an ninh, môi trường tính toán an ninh, trung tâm quản lý an ninh, tổ chức quản lý an ninh, quản lý xây dựng an ninh, quản lý an ninh, quản lý an ninh, quản lý bảo mật và quản lý dịch vụ ở nước ngoài, bao gồm chống xâm nhập, tính bí mật, bảo mật, quản lý an ninh Đã phát hiện được nhiều thứ hơn 200 kể cả việc ngăn chặn mã độc. Description Dễ quá. không có vấn đề tầm thường về an ninh thông tin. Từ khi nó được thiết lập, Bắc Kinh trao đổi E đã luôn tôn trọng giá trị người dùng. Trong khi kinh doanh của nó đang phát triển với tốc độ cao, nó luôn tuân thủ xây dựng hệ thống an ninh thông tin người dùng và người kinh doanh. Lần này, kỳ trao đổi điện tử Bắc Kinh đã thành công vượt qua ba cấp chứng minh là Bắc Kinh trao đổi E có tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh thông tin, và luôn quyết tâm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và chuyên nghiệp cho nhiều người dùng. Về sau, Bắc Đông Kinh sẽ tiếp tục cải thiện việc xây dựng an ninh thông tin và tạo một môi trường tư vấn dịch vụ ở nước ngoài an to àn và đáng tin cậy cho người dùng. Description Không, không. Description